Skodre SA er et samvirkelag som eies av nettkundene.


Høland Elektrisitetsverk ble stiftet i 1919 og Setskog Elektrisitetsverk i 1922. I 1975 ble de slått sammen til andelslaget Skodre SA.


Skodre SA er et andelslag hvor alle nettkundene er andelseiere.


Vi holder til på Løken i Aurskog-Høland kommune, hvor all vår virksomhet er samlet.


Aurskog-Høland kommune ligger syd/øst i Akershus fylke og er en typisk jord- og skogbrukskommune med cirka 16 600 innbyggere.

Vi har for øyeblikket 1 ansatt og 2 datterselskap.