Strategiprosessen

Publisert av Kjetil Lunder

29.03.23, kl 10:34

I januar og februar ble det avholdt medlemsmøter for å informere om strategiprosessen som er startet i Skodre SA. Vedlagt ligger presentasjon fra møtene.