Et samvirkeforetak som eies av sine strøm nettkunder

Lokal strøm, bredbånd, internett og TV

Strømnettet i Høland og Setskog Elverk AS

Skodre SA

Skodre SA er et samvirkeforetak som eies av sine 6 700 strøm nettkunder i Høland og Setskog. Selskapet har to heleide datterselskap, Høland og Setskog Elverk AS og VEV Romerike AS, som sørger for at kundene er trygt tilknyttet strøm og internett.